Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   

 • Vyhlášky, nařízení, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška 1-2019.pdf    1.1.2020
Obecně závazná vyhláška 2-2018_0001.pdf    1.1.2019
Obecně závazná vyhláška 1-2018.doc

14.11.2018

OVZ 1-2015 - odpady.doc

1.1.2016

 Obecně závazná vyhláška 1-2013.doc

1.4.2013 

Obecně závazná vyhláška 1-2012.doc

3.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.4-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č.3-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 2-2010.doc

4.12011 

Obecně závazná vyhláška č.1 2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 1[1].docx

4.1.2010 

Dodatek 1[1].doc

1.1.2008 

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Jakubovice

7.6.2003

Obecně závazná vyhláška č.6/2002, Řád veřejného pohřebiště

30.9.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.5/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Jakubovice

1.1.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č. 6/2001 o místním poplatku provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuálních odpadů

1.1.2002

Dodatek č.1/2003 obecně závazné vyhlášky č.6/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

7.6.2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE JAKUBOVIC1.doc  1.1.2008

Nařízení obce

Název nařízení    Účinnost
NAŘÍZENÍ OBCE JAKUBOVICE -tržní řád.doc  1.1.2016

 Řád veřejných  pohřebišť

Název                                                       Účinnost  
Řád veřejných pohřebišť.docx                                         1.1.2020

 

 

Důležité zákony

 • zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zák. č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zák. č. 496/2004 Sb.,Provádějící zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • zák. č.495/2004 Sb., Provádějící zákon o elektronických podatlnách, v platném znění
 • zák. č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • zák.č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalšcíh zákonů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 353/2001 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních  poplatcích
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č.199/1994 Sb. o zadávání veřených zakázek

 

 

Usnesení zastupitelstva

 

 

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.jakubovice.cz

Registrujte se zde

Informace pro veřejnost

 

 

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ.doc

Informace pro veřejnost.pdf

 

 Ordinační hodiny

MUDr. Zavadilová Petra

www.zavadilova.eu

prakticky.lekar.zavadilova@seznam.cz 

                   tel.583 247 142

 

OLŠANY                BUŠÍN

 

 PO  7- 11           12 - 14 

 ÚT   -----             7 - 13

 ST  7- 11             ---------

akutní pacienti

      11-13

pouze objednaní

 

 ČT   ------            12- 18

PÁ   7- 11             12 - 14

 

 

SMS INFO - Zprávy z obce
SMS Info registrace/od-

registrace

 

 

 

2. 4. Erika

Zítra: Richard

UPOZORNĚNÍ.doc    Pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Jakubovicích

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

  Dny sběru odpadu

KONTEJNERY OTEVŘENY.docx

 OBEC JAKUBOVICE TŘÍDÍ BIOODPAD.docx

   

Jak najít lékaře?

 www.navstevalekare.cz

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Publicita VPP - leták.docx

 

Návštěvnost stránek

105464
Obec Jakubovice u Šumperka