Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   

 • Vyhlášky, nařízení, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OVZ 1-2015 - odpady.doc

1.1.2016

 Obecně závazná vyhláška 1-2013.doc

1.4.2013 

Obecně závazná vyhláška 1-2012.doc

3.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.4-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č.3-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 2-2010.doc

4.12011 

Obecně závazná vyhláška č.1 2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 1[1].docx

4.1.2010 

Dodatek 1[1].doc

1.1.2008 

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Jakubovice

7.6.2003

Obecně závazná vyhláška č.6/2002, Řád veřejného pohřebiště

30.9.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.5/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Jakubovice

1.1.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č. 6/2001 o místním poplatku provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuálních odpadů

1.1.2002

Dodatek č.1/2003 obecně závazné vyhlášky č.6/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

7.6.2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE JAKUBOVIC1.doc  1.1.2008

Nařízení obce

Název nařízení    Účinnost
NAŘÍZENÍ OBCE JAKUBOVICE -tržní řád.doc  1.1.2016

 

 

Důležité zákony

 • zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zák. č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zák. č. 496/2004 Sb.,Provádějící zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • zák. č.495/2004 Sb., Provádějící zákon o elektronických podatlnách, v platném znění
 • zák. č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • zák.č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalšcíh zákonů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 353/2001 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních  poplatcích
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č.199/1994 Sb. o zadávání veřených zakázek

 

 

Usnesení zastupitelstva

 

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

25. 11. Kateřina

Zítra: Artur

UPOZORNĚNÍ

OD PÁTKU 3.11.2017 SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST

15°° - 16°° hod.

UPOZORNĚNÍ

pro nájemce hrobových míst na hřbitovech v Jakubovicích

UPOZORNĚNÍ.doc

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

VPP-PUBLICITA.docx

 

 

Dny sběru odpadu

 KONTEJNERY OTEVŘENY.docx

 OBEC JAKUBOVICE TŘÍDÍ BIOODPAD.docx

   

 

Informace o cestovních dokladech pro děti

Cestovní doklady pro děti.pdf

 

 

Jak najít lékaře?

 www.navstevalekare.cz

Návštěvnost stránek

073027
Obec Jakubovice u Šumperka