Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   

 • Vyhlášky, nařízení, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška 2-2018_0001.pdf    1.1.2019
Obecně závazná vyhláška 1-2018.doc

14.11.2018

OVZ 1-2015 - odpady.doc

1.1.2016

 Obecně závazná vyhláška 1-2013.doc

1.4.2013 

Obecně závazná vyhláška 1-2012.doc

3.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.4-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č.3-2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 2-2010.doc

4.12011 

Obecně závazná vyhláška č.1 2010.docx

4.1.2011 

Obecně závazná vyhláška 1[1].docx

4.1.2010 

Dodatek 1[1].doc

1.1.2008 

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.3/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Jakubovice

7.6.2003

Obecně závazná vyhláška č.6/2002, Řád veřejného pohřebiště

30.9.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č.5/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Jakubovice

1.1.2002

Obecně závazná vyhláška obce Jakubovice č. 6/2001 o místním poplatku provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuálních odpadů

1.1.2002

Dodatek č.1/2003 obecně závazné vyhlášky č.6/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

7.6.2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE JAKUBOVIC1.doc  1.1.2008

Nařízení obce

Název nařízení    Účinnost
NAŘÍZENÍ OBCE JAKUBOVICE -tržní řád.doc  1.1.2016

 

 

Důležité zákony

 • zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zák. č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zák. č. 496/2004 Sb.,Provádějící zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • zák. č.495/2004 Sb., Provádějící zákon o elektronických podatlnách, v platném znění
 • zák. č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • zák.č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalšcíh zákonů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 353/2001 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních  poplatcích
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č.199/1994 Sb. o zadávání veřených zakázek

 

 

Usnesení zastupitelstva

 

 

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.jakubovice.cz

Registrujte se zde

Informace pro veřejnost

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVSKÉ   SBÍRKY 2018

výsledky Tříkrálovské sbírky.xls

 

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ.doc

Informace pro veřejnost.pdf

 

 

 Změna ordinačních hodin od 1.11.2018  MUDr. Zavadilová

                   tel.583 247 142

OLŠANY                BUŠÍN

 

 PO  7- 11           12 - 14 

 ÚT   -----             7 - 13

 ST  7- 11             ---------

akutní pacienti

      11-13

pouze objednaní

 

 ČT   ------            12- 18

PÁ   7- 11             12 - 14

 

 

SMS INFO - Zprávy z obce
SMS Info registrace/od-

registrace

 

 

 

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

UPOZORNĚNÍ

OD PÁTKU 2.11.2018 SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST

15°° - 16°° hod.

UPOZORNĚNÍ

pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Jakubovicích

 UPOZORNĚNÍ.doc

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

  Dny sběru odpadu

KONTEJNERY OTEVŘENY.docx

 OBEC JAKUBOVICE TŘÍDÍ BIOODPAD.docx

   

Informace o včasném vyřízení  cestovních dokladů

 cestovní doklady.pdf

 

Informace k vydávání CP od 1.7.2018.pdf

 

Informace k vydávání OP od 1.7.2018.pdf

 

 

Jak najít lékaře?

 www.navstevalekare.cz

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Publicita VPP - leták.docx

 

Návštěvnost stránek

089008
Obec Jakubovice u Šumperka