Obce Jakubovice

oficiální stránky obce

Obec Jakubovice (německy Jockelsdorf či Jokelsdorf) se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Ke dni 1.1. 2017 zde žilo 206 obyvatel. 

POZVÁNKA

NA VÁNOČNÍ KONCERT DO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V JAKUBOVICÍCH.

plakát Jakubovice.pdf

 

 

POZVÁNKA NA 17.veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 13.prosince od 17°°hod. v kuchyňce kulturního domu v Jakubovicích.

Program:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Zpráva o hospodaření obce k 31.11.2017.
 4. Rozpočtové opatření č.7.
 5. Rozpočtové provizórium na rok 2018.
 6. Žádost o dotaci – projekt BioMAS
 7. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Jakubovice a MAS Hanušovice
 8. Darovací smlouva Charita Zábřeh.
 9. Odměňování zastupitelů dle zákona č.318/2017 Sb.
 10. Různé.                                                                  
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

Zveme občany k účasti.

 

POZVÁNKA DO PÍSAŘOVA

 pozvánka pro prodejce_ jarmark Písařov_2017.png

 

SDĚLENÍ

Dětskou  lékařku ze zdravotního střediska v Rudě nad Moravou zastupuje dětská lékařka v Hanušovicích. 

UPOZORNĚNÍ

 OD 1.8.2017 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ TELEFONNÍHO ČÍSLA OBECNÍHO ÚŘADU V JAKUBOVICÍCH

PŮVODNÍ TEL.ČÍSLO: 583 296 122

NOVÉ TEL.ČÍSLO: 727 940 215

   

OZNÁMENÍ

oznamujeme, že Obecní úřad Jakubovice byl přestěhován do kulturního domu v Jakubovicích.

Nová adresa sídla i korespondenční je:

  

OBEC JAKUBOVICE

JAKUBOVICE 25

789 91 ŠTÍTY  

                    

DOTACE OD  OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2017 

   

 

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice neinvestiční dotaci ve výši 20 000Kč  z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci  Pouť Jakubovice 2017. Celkové náklady na akci činily 144 422,65Kč. 
 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice investiční dotaci z „Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017“, dotačním titulem č.2 „Výstavba a dostavba vodovodu pro veřejnou potřebu a úpraven vod“  na akci "Nový přívodní řad obecního vodovodu Jakubovice" ve výši 640 000Kč.     Celková cena díla včetně DPH činí 1 814 999Kč. Dodavatel stavby je EKOZIS spol.s.r.o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice v rámci Programu obnovy venkova 2017 neinvestiční dotaci ve výši 300 000Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci „Výměna střešní krytiny kulturního domu Jakubovice.“ Celková cena díla včetně DPH činí 775 421,21Kč. Dodavatel stavby je Jaroslav Vlček Klempířství, Pokrývačství, Tesařství, U Sanatoria 22, Šumperk. 

 

 

 Informace pro veřejnost - aktualizováno k 1.11.2015

Informace pro veřejnost.pdf

doc03051120151127093904_001.jpg

doc03051120151127093904_002.jpg

doc03051120151127093904_003.jpg

doc03051120151127093904_004.jpg

Jak a kde získat vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí?

Vyjádření o existenci sítí.pdf

 

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

UPOZORNĚNÍ

OD PÁTKU 3.11.2017 SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH MÍST

15°° - 16°° hod.

UPOZORNĚNÍ

pro nájemce hrobových míst na hřbitovech v Jakubovicích

UPOZORNĚNÍ.doc

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

VPP-PUBLICITA.docx

 

 

Dny sběru odpadu

 KONTEJNERY OTEVŘENY.docx

 OBEC JAKUBOVICE TŘÍDÍ BIOODPAD.docx

   

 

Informace o cestovních dokladech pro děti

Cestovní doklady pro děti.pdf

 

 

Jak najít lékaře?

 www.navstevalekare.cz

Návštěvnost stránek

073831
Obec Jakubovice u Šumperka