Obce Jakubovice

oficiální stránky obce

Obec Jakubovice (německy Jockelsdorf či Jokelsdorf) se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Ke dni 1. 1. 2020 zde žilo 219 obyvatel.

Vážení občané,

Vláda ČR vyhlásila s účinností od 12.3.2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů NOUZOVÝ STAV.

Na základě této skutečnosti přijímá OÚ Jakubovice následující preventivní opatření     k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2:

 

- od 16.3.2020 bude pro veřejnost uzavřen OÚ Jakubovice - veškeré požadavky budou    vyřizovány elektronicky, telefonicky nebo individuálně po dohodě se zaměstnancem

- od 16.3.2020 bude pro veřejnost uzavřena místní knihovna.

Termín splatnosti poplatku za odběr vody z obecního vodovodu se prodlužuje do 30.4.2020.

 

Kontaktní údaje:                obecjakubovice@seznam.cz

 

Telefony:                               727 940 215                       obecní úřad

                                               604 181 841                       starosta

                                               734 781 880                       místostarosta

 

 

OPATŘENÍ BUDOU V PLATNOSTI PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

 

 

Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

 

V Olomouci dne 24.3.2020

 

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

 

doporučuje všem osobám

 

nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

 

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

 • datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;
 • místo, kde ke kontaktu došlo;
 • osoby, které byly kontaktu přítomny;
 • informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;
 • datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;
 • popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami.

 

Př. záznamu:

 • 23.3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška
 • 23.3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

 

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

 

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.

 

Děkujeme všem za součinnost.

 

                                                                       Krajská hygienická stanice

                                                             Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

Obvodní lékařka MUDr. Zavadilová bude ordinovat pouze po předchozím telefonickém objednání.

 

Telefon

 • ordinace Bušín: 583 247 142
 • ordinace Olšany: 583 384 155

 

Nové ordinační hodiny v Bušíně:

Úterý:              8.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek:         12.00 – 16.00 hod.

 

 

Koronavirus (003).docx

INFORMACE PRO VEŘEJNOST.docx

 

Odkaz na nové internetové stránky www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji.

Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a budou průběžně aktualizovány.

 

Vážené dámy, vážení pánové, Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o následujících opatřeních: · Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci. · Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci. · Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty. · Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje. · Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází. O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat. S pozdravem a přáním hezkého dne KOPIS HZS OLK

 

Příloha bez názvu_ 00407.pdf 

Příloha bez názvu_ 00044.pdf 

Příloha bez názvu_ 00041.pdf

Příloha bez názvu_ 00038.pdf

Příloha bez názvu_ 00035.pdf

09_Usnesení z KŠ_29.3..pdf

Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů.pdf

Příloha bez názvu_ 00158.odt

Příloha bez názvu_ 00186.pdf

sb048-20.pdf

Usnesení KŠOLK 10_2020.pdf

Verejna vyhlaska KHS OLK 29_03_2020.pdf

 sb042-20-AK.pdf

 Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf

244.pdf

244-1.pdf

245.pdf

246.pdf

247.pdf

248.pdf

249.pdf

250.pdf

251.pdf

252.pdf

252-1.pdf

253.pdf

253-1.pdf

sb041-20.pdf

Rozhodnutí zákaz vstupu bez roušek.pdf

Dopis MV ke koronaviru.pdf

sb040-20.pdf 

stanovisko MPSV k výkonu SPOD-mimořádná opatření.docx 

sb037-20-AK.pdf 

TZ FU pro OLK COVID-19.pdf

Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna.doc

sb0035-2020.pdf

sb034-20-AK.pdf

 

Verejna vyhlaska KHS.pdf

počet k 15. 3. 2020.xlsx

Opatření obecné povahy.docx

 Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu.docx

 02_Usnesení z KŠ kraje.docx

Usnesení z KŠ kraje_č.01_final.pdf

sb033-20-AK.pdf

sb032-20-AK.pdf

Priloha OOP.docx

OOP.pdf

Informace Ministerstva zemědělství.docx

Informace Ministerstva vnitra.docx

Informace Ministerstva spravedlnosti.docx

 1_Opatření obecné povahy MV.docx

 Znovuzavedeni.pdf

Ukončení_mimořádného_OOP_-_výjimka_pro_pracující_v_dopravě_07032020.pdf

TZ_Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy_12.3.2020.pdf

MZDr - zákaz.pdf

MO_skoly.pdf

MO_akce.pdf

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky.pdf

Mimořádné_OPP_-_karanténa_po_návratu_z_Italské_republiky_7_3_2020.pdf

Mimořádné_opatření_-_nařízení_karantény_pro_osoby_blízké_8_3_2020.pdf

Mimořádné_OOP_-_zastavení_příjmu_žádostí_o_víza_Irán_7_3_2020.pdf

Mimořádné_OOP_-_prodej_osobních_ochranných_prostředků_třídy_FFP3_06032020.pdf

Mimořádné opatření shromáždění osob 5000 vydáno 04032020.pdf

KHSOL_hlaseni_hromadne_AKCE_NAD_5000_osob_denne.xlsx

JSDHO - koronavirus COVID-19.docx

hranicni_obce.xlsx

dl-5378252134531899868.pdf

 

 

 Dětský maškarní karneval byl zrušen. 

 

 

Pozvánka na Košt vín.png

 

Oznamujeme změnu provozní doby místní knihovny v Jakubovicích

od 7.11.2019 do 27.3.2020 - v době zimního času,

a to od 15 -17 hodin.

 

  

ČEZ DISTRIBUCE upozorňuje:

UPOZORNĚNÍ.pdf

 

 

OBEC JAKUBOVICE ČERPALA DOTACE V ROCE 2019

 

logo-kraje.jpg

DOTACE OD OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2019

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 14000Kč z dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“, z dotačního titulu „Podpora venkovských prodejen“, na činnost „Prodejna Jakubovice“ na částečnou úhradu příspěvku provozovateli obchodu.

           Celkem poskytnutá částka provozovateli obchodu v roce 2019 činila 43 000Kč.

                                                                                                                                                            

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 317000Kč z dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“, z dotačního titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Oprava objektu obecního obchodu“, na výměnu střechy obecního obchodu a výměnu oken – dodávka a instalace nových oken.

 

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice účelovou investiční dotaci ve výši 100000Kč z dotačního programu „Program na podporu JSDH 2019“ Dotační titul č.2: Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček, na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jakubovice. 

 

DOTACE OD MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2019

 • Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytlo obci Jakubovice účelovou investiční dotaci ve výši 450 000Kč z programu 01424- Dotace pro jednotky SDH obcí, název akce „Jakubovice – Dopravní automobil“ na pořízení dopravního automobilu jednotce SDH obce Jakubovice.

          Celkové náklady na pořízení DA pro JSDH obce Jakubovice činily 943 658Kč.

 

ZÍSKÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2019 S ČERPÁNÍM V ROCE 2020

 

DOTACE OD  MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Ministerstvo zemědělství poskytne obci Jakubovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 163 310 Kč z programu 12966-Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, název akce – Sousoší sv.Trojice v Jakubovicích na renovaci sousoší sv. Trojice v Jakubovicích. 

 

 

 

 CIMG2257.JPG

 

 CIMG2258.JPG

 

 

Bez názvu.jpg

 

 

 

  

 

 

 

DOTACE OD  OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2018 

   

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice neinvestiční dotaci ve výši 10 000Kč  z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci  Pouť Jakubovice 2018. Celkové náklady na akci činily 173 345Kč. 
 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice neinvestiční dotaci ve výši 18 000Kč z Programu na podporu JSDH 2018  na pořízení 2 kusů kombinovaných proudnic a 2 kusů zásahových hadic C. Celkové náklady na nákup činily 18 126Kč
 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice investiční dotaci ve výši 150 000Kč z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji na vybavení obecní knihovny. Celkové náklady na nákup činily 283 217Kč.

 

 

  

 

 

NÁVŠTĚVA DRUŽEBNÍ OBCE MALINOVÁ

Ve dnech  16.2.2018-18.2.2018 naši obec navštívili zastupitelé obce Malinová. Zastupitelé obce Jakubovice nachystali pestrý sportovní program pro pozvané kolegy. Jedna část návštěvníků lyžovala v lyžařském centru Buková hora a druhá část šla pěšky na Suchý vrch. V sobotu ve večerních hodinách proběhlo v KD v Jakubovicích společné jednání a plánování dalších společných akcí a prohloubení spolupráce mezi oběma obcemi a složkami.

 

malinova 5.jpg 

 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVSKÉ SBÍRKY V OBCI JAKUBOVICE - 2019

V obci Jakubovice přispěli dárci částkou 4724Kč. 

Organizátoři děkuji všem, kteří se finančně podíleli na Tříkrálovské  sbírce.

   

 

 

   

 

 

DOTACE OD  OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2017 

   

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice neinvestiční dotaci ve výši 20 000Kč  z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci  Pouť Jakubovice 2017. Celkové náklady na akci činily 144 422,65Kč. 
 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice investiční dotaci z „Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017“, dotačním titulem č.2 „Výstavba a dostavba vodovodu pro veřejnou potřebu a úpraven vod“  na akci "Nový přívodní řad obecního vodovodu Jakubovice" ve výši 640 000Kč.     Celková cena díla včetně DPH činí 1 814 999Kč. Dodavatel stavby je EKOZIS spol.s.r.o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh.

 • Olomoucký kraj poskytl obci Jakubovice v rámci Programu obnovy venkova 2017 neinvestiční dotaci ve výši 300 000Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci „Výměna střešní krytiny kulturního domu Jakubovice.“ Celková cena díla včetně DPH činí 775 421,21Kč. Dodavatel stavby je Jaroslav Vlček Klempířství, Pokrývačství, Tesařství, U Sanatoria 22, Šumperk. 

 

Jak a kde získat vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí?

Vyjádření o existenci sítí.pdf

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.jakubovice.cz

Registrujte se zde

Informace pro veřejnost

 

 

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020

PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ.doc

Informace pro veřejnost.pdf

 

 Ordinační hodiny

MUDr. Zavadilová Petra

www.zavadilova.eu

prakticky.lekar.zavadilova@seznam.cz 

                   tel.583 247 142

 

OLŠANY                BUŠÍN

 

 PO  7- 11           12 - 14 

 ÚT   -----             7 - 13

 ST  7- 11             ---------

akutní pacienti

      11-13

pouze objednaní

 

 ČT   ------            12- 18

PÁ   7- 11             12 - 14

 

 

SMS INFO - Zprávy z obce
SMS Info registrace/od-

registrace

 

 

 

6. 4. Vendula

Zítra: Heřman, Hermína

UPOZORNĚNÍ.doc    Pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Jakubovicích

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

  Dny sběru odpadu

KONTEJNERY OTEVŘENY.docx

 OBEC JAKUBOVICE TŘÍDÍ BIOODPAD.docx

   

Jak najít lékaře?

 www.navstevalekare.cz

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Publicita VPP - leták.docx

 

Návštěvnost stránek

105689
Obec Jakubovice u Šumperka